-
Etusivu
Hallitus ja Yhteystiedot
Liity jäseneksi
Kilpailut ja kilpailuluvat
Toiminta ja tapahtumat
Säännöt
Tietoa seuran jäsenille
LinkitJäälin ratsastajien hallituksen jäsenet, varajäsenet ja toimihenkilöt

Puheenjohtaja, kilpailuvastaava, tiedottaja: Tiina Juntunen, hallitus@jaalinratsastajat.net
Rahastonhoitaja: Terhi Tuohimaa, hallitus@jaalinratsastajat.net
Sihteeri, Jäsensihteeri: Sanna Kari, sanna.kutilainen@gmail.com 044-5090603


Seuran yhteystiedot:
Jäälin Ratsastajat ry
Tallinraitti 18
90940 Jääli

http://www.jaalinratsastajat.net
Seuran sähköpostiosoite: hallitus(at)jaalinratsastajat.net
Tilinumero: FI49 8146 9710 1571 64 (huom! Älä maksa SRL-jäsenmaksuasi tälle tilille!)


Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden toimenkuvat

Puheenjohtaja: Kutsuu koolle kokoukset, valmistelee esityslistan ja ohjaa keskustelua kokouksissa. Pj toimii seuran edustajana mahdollisissa ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Ilmoittaa mahdolliset muutokset patentti- ja rekisterihallitukseen.

Varapuheenjohtaja: Huolehtii pj:n tehtävistä hänen ollessa estynyt. Toimii seuran edustajana ulkopuolisissa tilaisuuksissa. Laatii tilinpäätöksen ja taloussuunnitelman yhdessä rahastonhoitajan kanssa.

Sihteeri: Kirjaa kokouksen kulun pöytäkirjaan ja tulostaa pöytäkirjat kahtena kappaleena arkistoitavaksi kansioon. Laatii toiminta- ja talouskertomusluonnokset ja toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokset yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Rahastonhoitaja: Huolehtii yhdistyksen taloudesta ja rahaliikenteestä. Laatii tilinpäätöksen ja taloussuunnitelman yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Rahastonhoitaja toimittaa kuitit tilin- ja toiminnantarkastajille ennen kevätkokousta.

Tiedotusvastaava: Huolehtii seuran nettisivujen ylläpidosta. Vastaa seuran sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta pääasiassa Facebook-sivujen kautta. Seuraa säännöllisesti yhdistyksen sähköpostia ja välittää tiedon niistä hallitukselle.

Kanttiinivastaava: Huolehtii seuran ”kioskista” yhdessä juniorivastaavien kanssa. Huolehtii tapahtumien kanttiinihankinnoista ja kanttiinin toiminnasta. Huolehtii kanttiinin kassan tilityksen ja säilytyksen. Huolehtii, että kanttiinin tarvikkeet ovat asianmukaisessa kunnossa ja säilytyksessä.

Jäsensihteeri: Pitää jäsenrekisterin ajan tasalla ja huolehtii kilpailuluvista. Päivittää toimihenkilölomakkeen ja jäsenmaksut SRL:ään. Tarkistaa, että D-lupaehdot täyttyvät ja lupa voidaan myöntää.

Talkoovastaava: Järjestää talkoita (kunnostus/rahankeruu) tarvittaessa ja huolehtii talkoopisteiden seurannasta ja käytöstä.

Nuorisotoiminnan vastaava: Aktivoi seuran nuorisovastaavia ja vastaa nuorisotoiminnasta. Seuraa merkkisuorituksia ja vastaa ratsastus- ja hoitomerkkien tilaamisesta.

Nuorisovastaava: Heppakerhojen ja muiden hoitokurssien suunnittelu, järjestäminen ja organisointi. ”Kuukausikerhon” suunnittelu ja pito jäsenille. Seuran kioskista huolehtiminen (täyttö, myynti).

Valmennusvastaava: Seuraa ja tiedottaa ulkopuolisista valmennuksista tai koulutuksista. Järjestää seuran omia valmennuksia tai koulutuksia.

Juniorijäsen: Nuorisovastaavien apulainen. Nuorison äänitorvi.

Palkintovastaava: Huolehtii, että seuralla on riittävä määrä ruusukkeita ja muita palkintoja. Toimii kisoissa palkintosihteerinä mikäli on paikalla.

Kilpailuvastaava: Kutsuu kokoon kilpailutoimikunnan, joka vastaa kilpailujen järjestämisestä ja organisoi kisojen talkootyöt. Huolehtii kilpailukutsuista ja lähtölistoista. Hankkii tuomarit. Vastaa kisakaluston ja muiden kisatarvikkeiden kunnon seurannasta ja huolehtii uusien hankinnasta tai ilmoittaa puutteista ja/tai rikkoutumisista.